BỘ MÔN TÀI NGUYÊN VÀ GIS

ĐH Nông Lâm | Trang chính | Sơ đồ trang | GIS Network of Vietnam | Trung tâm Nghiên cứu BĐKH | English | Đăng nhập |
Thống kê
Số lần xem:

Đang xem 40
Toàn hệ thống: 5320
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Nội dung

  Khóa huấn luyện SWAT trong Quản lý Tài nguyên & Môi trường (02-04/01/2009)

 WORKSHOP ON SOIL AND WATER ASSESSMENT TOOL (SWAT)

AT THE NONG LAM UNIVERSITY – HO CHI MINH CITY – VIETNAM

ON JANUARY 02-03, 2009

 

TENTATIVE SCHEDULE

JANUARY 02, 2009

8:30 – 9:00

Registration

9:00 – 9:05

Opening Remarks and Guest introduction by Mr. Tran Thong Nhat

9:05 – 10:10 Welcome speech by Dr. Trinh Truong Giang, Rector of Nong Lam University, Ho Chi Minh CityVietnam
10:10  – 10:45 Introduction to Soil and Water Assessment Tool (SWAT) by Prof.Dr. R. Srinivasan, Director, Spatial Sciences Laboratory, Blackland Research Center, Texas A&M University, U.S.A
10:45 – 11:00 Coffee Break
11:00 – 12:00 Introduction to Soil and Water Assessment Tool (SWAT) by Prof.Dr. R. Srinivasan, Director, Spatial Sciences Laboratory, Blackland Research Center, Texas A&M UniversityU.S.A.
12:00 – 13:30 Luch
13: 30 – 15:00 SWAT Calibration Techniques by Prof.Dr. R. Srinivasan, Director, Spatial Sciences Laboratory, Blackland Research Center, Texas A&M UniversityU.S.A.
15:00 – 15:15 Coffee Break
15:15 – 16:30 SWAT Calibration Techniques (Continued) by Prof.Dr. R. Srinivasan, Director, Spatial Sciences Laboratory, Blackland Research Center, Texas A&M University, U.S.A
16:30 – 16:45 Discussion
JANUARY 03, 2009
9:00 – 10:30 ArcSWAT, AcrGIS Interface for Soil and Water Assessment Tool (SWAT) by Prof.Dr. R. Srinivasan, Director, Spatial Sciences Laboratory, Blackland Research Center, Texas A&M UniversityU.S.A.
10:30 – 10:45 Coffee Break
10:45 – 12:00 ArcSWAT, AcrGIS Interface for Soil and Water Assessment Tool (SWAT) (Continued) by Prof.Dr. R. Srinivasan, Director, Spatial Sciences Laboratory, Blackland Research Center, Texas A&M UniversityU.S.A.

12:00 – 13:30

Lunch

13:30 – 15:00

ArcSWAT Exercise  

15:00 – 15:15

Coffee Break

15:15 – 16:00

Discussion, Conclusion

16:00 – 16:30

 

 

Contact Person: 

Dr. Nguyen Kim Loi

Department of Applied Geomatics

Nong Lam UniversityHo Chi Minh City

Vietnam

Fax: 84-8-8960713

Tel: 84-(0)989617328

Email: nguyenkimloi@yahoo.com

Số lần xem trang : :3570
Nhập ngày : 19-06-2012
Điều chỉnh lần cuối :19-06-2012


In trang này

Lên đầu trang

  Khóa huấn luyện SWAT trong Quản lý Tài nguyên & Môi trường (2009)

Bộ môn Tài nguyên và GIS

Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +848-37242522

Fax: +848-8960713

Email: ngkloi@hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007-2011