BỘ MÔN TÀI NGUYÊN VÀ GIS

ĐH Nông Lâm | Trang chính | Sơ đồ trang | GIS Network of Vietnam | Trung tâm Nghiên cứu BĐKH | English | Đăng nhập |
Thống kê
Số lần xem:

Đang xem 47
Toàn hệ thống: 5377
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Nội dung

  Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ (áp dụng từ khóa 2009- 2013)

 Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ (áp dụng từ khóa 2009- 2013)

- Chuyên ngành Hệ thống Thông tin Địa lý: Xem chi tiết, Sơ đồ cây

- Chuyên ngành Hệ thống Thông tin Môi trường: Xem chi tiết, Sơ đồ cây

Số lần xem trang : :4319
Nhập ngày : 24-07-2014
Điều chỉnh lần cuối :24-07-2014


In trang này

Lên đầu trang

  Chương trình đào tạo theo tín chỉ (2009-2013)

Bộ môn Tài nguyên và GIS

Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +848-37242522

Fax: +848-8960713

Email: ngkloi@hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007-2011