BỘ MÔN TÀI NGUYÊN VÀ GIS

Bộ môn Thông tin Địa lý và Ứng dụng
Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +848-7242521
Fax: +848-8960713
Email: ngkloi@hcmuaf.edu.vn

Số lần xem trang: 12778
Điều chỉnh lần cuối: 22-02-2008

Nghiên cứu (13-10-2007)

Nhân sự (13-10-2007)

Cơ sở vật chất (26-09-2007)

Giới thiệu (25-09-2007)

Thông tin đào tạo (25-09-2007)

Trang liên kết