BỘ MÔN TÀI NGUYÊN VÀ GIS

Nguyễn Thành Thi

Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu: Toán ứng dụng và Công nghệ Thông tin

Bộ môn Thông tin Địa lý Ứng dụng
Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +848-7242521
Fax: +848-8960713
Email: ntthi@hcmuaf.edu.vn hoặc ntthi02@yahoo.com

Số lần xem trang: 12242
Điều chỉnh lần cuối: 24-04-2008

Các khóa ngắn hạn (25-06-2008)

GIS đại cương (25-06-2008)

Nội dung chương trình (14-05-2008)

Bài giảng (02-05-2008)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (24-04-2008)

Trang liên kết