BỘ MÔN TÀI NGUYÊN VÀ GIS

Số hóa bản đồ

So hoa anh DN

Map and Micro Data 

Dữ liệu thực hành

Hanh chanh Tan Uyen

Sửa lỗi trên bản đồ

Bài tập 1: Erase

Bài tập 2: Buffer

Bai tap 3: Cac de thi ve Map +Arcview khoa truoc

VN2000

Tạo khung bản đồ

Trích lượt bản đồ

Việt hóa Menu MapInfo sang tiếng việt

Ký hiệu bản đồ hiện trạng và QH ban hành ngày 18/12/2007

Thông tư 08/2007/TT-BTNMT  Hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Ký hiệu HT-QH (Cell)

Thông tư 30/2004/TT-BTNMT Về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

 Maplogix

Add Color: Phối màu cho đối tượng thông qua 3 trường thuộc tính Red, Blue, Green

MapCAD: Thư viện chứa các công cụ vẽ cho MapInfo 9.5 trở lên. Vẽ các ứng dụng tương tự như AutoCAD

RightClick: Công cụ kích phải giúp thao tác nhanh với MI

Bảng màu theo quy định mới

Ký hiệu cũ

 


 

Số lần xem trang: 2555
Điều chỉnh lần cuối: 23-12-2010

Trang liên kết