BỘ MÔN TÀI NGUYÊN VÀ GIS

 

Các khóa huấn luyện GIS và Viễn thám

Thời gian: Các khóa huấn luyện khai giảng vào đầu mỗi tháng tại Bộ môn Thông tin địa lý ứng dụng – ĐH Nông Lâm Tp. HCM. Đăng ký học tại phòng P405, nhà Rạng Đông.

Mỗi học viên sử dụng một máy trong quá trình thực hành. Sau khi kết thúc khóa học, học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học do trường ĐH Nông Lâm Tp. HCM cấp.

 

STT

Khóa học ngắn hạn

Thời lượng

1

GIS đại cương

45 tiết

2

GIS nâng cao

45 tiết

3

Viễn thám cơ sở

45 tiết

4

GIS Ứng dụng

45 tiết

5

Kỹ thuật giải đoán ảnh vệ tinh

45 tiết

 

 

BAN GIẢNG HUẤN

STT

Họ Tên

Đơn vị công tác

1

PGS.TS. Nguyễn Kim Lợi

Bộ môn GIS-ĐH Nông Lâm TPHCM

2

ThS. Trần Thống Nhất

Bộ môn GIS-ĐH Nông Lâm TPHCM

3

KS. Nguyễn Thành Thi

Bộ môn GIS-ĐH Nông Lâm TPHCM

4

KS. Phan Tiên Duyên

TT. Geomatics-ĐH Quốc Gia TPHCM

5

ThS. Văn Công Quốc Anh

TT. Geomatics-ĐH Quốc Gia TPHCM

6

KS. Trương Vũ Cường

TT. Geomatics-ĐH Quốc Gia TPHCM

7

KS. Đào Minh Tâm

TT. Geomatics-ĐH Quốc Gia TPHCM

8

ThS. Đinh Viết Dũng

TT. Geomatics-ĐH Quốc Gia TPHCM

9

ThS. Trần Thái Bình

Viện Địa lý – Tài nguyên TPHCM

10

ThS. Nguyễn Văn Xanh

Đại học CNTT – ĐH Quốc Gia TPHCM

 

Liên hệ:
PGS.TS. Nguyễn Kim Lợi
Email: ngkloi@hcmuaf.edu.vn
Điện thoại: (08) - 7242521 hoặc 0987568749

Số lần xem trang: 2871
Điều chỉnh lần cuối: 18-06-2012

Trang liên kết