BỘ MÔN TÀI NGUYÊN VÀ GIS

DANH SÁCH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

TÊN ĐỀ TÀI

1.      

14162017

Lê Thị Hằng

Ứng dụng GIS và AHP trong đánh giá thích nghi đất đai huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

2.      

14162020

Nguyễn Bá Hưởng

Ứng dụng công nghệ viễn thám và nền tảng Google Earth Engine khảo sát nhiệt độ bề mặt tỉnh Bình Định

3.      

14162022

Trần Tuấn Khoa

Xây dựng hệ tìm kiếm tri thức thông tin địa lý các đề tài khoa học về GIS

4.      

14162023

Tạ Thị Lan

Ứng dụng công nghệ viễn thám thành lập bản đồ cơ cấu mùa vụ tỉnh Trà Vinh năm 2015

5.      

14162027

Lê Thị Phượng

Ứng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2010- 2015

 

 DANH SÁCH TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

TÊN ĐỀ TÀI

1.      

14162001

Nguyễn Thị Quế Anh

Ứng dụng viễn thám phân tích xu thế nguy cơ mặn tại tỉnh Trà Vinh trong mùa khô năm 2014 và 2015

2.      

14162030

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Xây dựng hệ thống thông tin địa lý hỗ trợ thể hiện các hội thảo ứng dụng GIS

3.      

14162034

Võ Thị Kim Thơ

Đánh giá mức độ hạn khí tượng trên lưu vực sông La Vĩ, tỉnh Bình Định

4.      

14162035

Nguyễn Thị Thùy Trang

Ước tính nhu cầu nước nông nghiệp trên lưu vực sông La Vĩ, tỉnh Bình Định

5.      

14162008

Bùi Huyền Trâm

Ứng dụng GIS đánh giá thích nghi cây thanh long trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

6.      

12162078

Trịnh Hoàng Bửu

Ứng dụng GIS đánh giá thích nghi đất đai cây chanh tại tỉnh Long An

 

Số lần xem trang: 3460
Điều chỉnh lần cuối: 07-08-2019

Tiểu luận, Khóa luận DH14GI

Trang liên kết