BỘ MÔN TÀI NGUYÊN VÀ GIS

 

STT

Họ và tên

Tên khóa luận tốt nghiệp

 

1

Hoàng Đăng Nguyễn

ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ VẬN HÀNH MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC TẠI PHƯỜNG 1, THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG

 

2

Lê Thị Bích Liên

ỨNG DỤNG ẢNH VỆ TINH MODIS GIÁM SÁT LŨ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2012

 

3

Lê Văn Sony

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MÃ NGUỒN MỞ XÂY DỰNG WEBGIS THÔNG TIN HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

4

Nguyễn Đăng Phương Thảo

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ WEBGIS VÀ XÂY DỰNG TRANG WEBSITE HỖ TRỢ CUNG CẤP THÔNG TIN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

5

Nguyễn Thị Kim Nga

ỨNG DỤNG GIS VÀ MÔ HÌNH SWAT ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY VÀ PHỤC VỤ QUẢN LÝ HỢP LÝ LƯU VỰC SÔNG BÉ

 

6

Nguyễn Thị Lý

ỨNG DỤNG GIS VÀ PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHUẨN (MCA) TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT BỀN VỮNG

 

7

Nguyễn Xuân Trung Hiếu

ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ BIẾN ĐỘNG CÁC LOẠI THỰC PHỦ ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ- TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

8

Phạm Thị Phép

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ WEBGIS MÃ NGUỒN MỞ PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢNG BÁ DU LỊCH

 

9

Trần Thị Phương Dung

ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM MODIS PHÂN VÙNG ẢNH HƯỞNG XÂM NHẬP MẶN TỈNH BẾN TRE NĂM 2012

 

10

Truyện Phương Minh Tú

ỨNG DỤNG GIS HỖ TRỢ CÔNG TÁC TÁC CHIẾN VÀ QUY HOẠCH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số lần xem trang: 3345
Điều chỉnh lần cuối: 04-12-2013

Khóa luận DH09GI

Trang liên kết