BỘ MÔN TÀI NGUYÊN VÀ GIS

 

Khóa luận:

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

TÊN KHÓA LUẬN

1

10173047

Trần Thị Thúy An

Ứng dụng WebGIS hỗ trợ tra cứu thông tin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Bình Dương

2

10162011

Đỗ Minh Cảnh

Ứng dụng GIS hỗ trợ quản lý cây xanh tại trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh

3

10173005

Lê Thị Dung

Ứng dụng GIS hỗ trợ phân tích kinh doanh cho hệ thống cửa hàng bán lẻ sản phẩm Vinamilk áp dụng trong phạm vi quận Thủ Đức

4

10173004

Nguyễn Lê Tấn Đạt

Ứng dụng GIS và Google Sketchup xây dựng mô hình 3D trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh

5

10173018

Nguyễn Đắc Kha

Tích hợp GIS và AHP trong đánh giá thích nghi cây cao su tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

6

10173007

Trần Thị Kim Liên

Ứng dụng WebGIS xây dựng bản đồ tra cứu thông tin du lịch tỉnh Bình Thuận

7

10173006

Phạm Thị Linh

Ứng dụng GIS đánh giá nguy cơ hạn hán ảnh hưởng đến nông nghiệp tỉnh Bình Thuận

8

10162005

Lâm Quốc Lợi

Phát triển ứng dụng hỗ trợ công tác quản lý hồ sơ địa chính trên nền GIS tại quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

9

10173020

Lê Thanh Nguyệt

Ứng dụng GIS đánh giá thích nghi đất đai một số nhóm cây trồng ở tỉnh Tiền Giang trong điều kiện biến đổi khí hậu

10

10162008

Nguyễn Thị Kim Oanh

Ứng dụng GIS và thuật toán nội suy đánh giá chất lượng môi trường không khí tại tỉnh Đồng Nai

11

10173049

Trần Văn Tấn

Ứng dụng GIS xây dựng hệ hỗ trợ phòng cháy chữa cháy trực chiến tại Tp. Hồ Chí Minh

12

10173017

Thượng Ngọc Thảo

Tích hợp GIS và AHP trong đánh giá thích nghi cây điều tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

13

10162007

Trần Thị Thi Thi

Phần mềm ứng dụng GIS hỗ trợ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại tỉnh Bình Dương

14

10162009

Nguyễn Kiều Minh Thông

Ứng dụng GIS và mô hình SWAT hỗ trợ công tác đề xuất quy hoạch sử dụng đất cho lưu vực sông Đăk Bla, Kon Tum

15

10173035

Đặng Xuân Tiến

Ứng dụng GIS hỗ trợ xử lý biến động đất đai tại huyện Bắc  Bình, tỉnh Bình Thuận

16

10173031

Phan Thị Thanh Trúc

Ứng dụng GIS tối ưu hóa số lượng và vị trí lắp đặt trạm quan trắc lượng mưa trên lưu vực sông La Ngà

17

10173043

Nguyễn Đỗ Ngọc Uyên

Ứng dụng mô hình SWAT đánh giá chất lượng nước mặt lưu vực sông La Ngà

 Tiểu luận:

 

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

TÊN TIỂU LUẬN

 

1

10173051

Nguyễn Thị Liễu

Ứng dụng GIS và mô hình SWAT mô phỏng tác động của sự thay đổi thảm phủ lên dòng chảy lưu vực sông Tà Lài

 

2

10162002

Đỗ Thế Dũng

Ứng dụng GIS hỗ trợ sinh viên hoạch định cuộc sống: Áp dụng thí điểm sinh viên trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh

 

3

10173022

Trương Đình Minh Đức

Ứng dụng GIS hỗ trợ vận hành tối ưu mạng lưới BTS (trạm thu phát gốc) trên địa bàn thủ đô Hà Nội

 

4

10162006

Phạm Trần Trọng Hiền

Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng chương trình quản lý cây xanh đô thị tại quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

 

5

10173036

Ngô Thị Ngọc Tuyền

Ứng dụng mô hình MIKE 11 đánh giá chất lượng nước trên lưu vực hạ lưu sông Đồng Nai

 

6

10173048

Lại Thị Ngân

Ứng dụng GIS và phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) đánh giá thích nghi cây cà phê vối (Robusta) ở Đức Trọng, Lâm Đồng

 

7

10173008

Nguyễn Văn Anh Tuấn

Ứng dụng Arc Engine xây dựng phần mềm hỗ trợ phân tích dòng chảy mặt tại trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh

 

8

10173010

Trần Công Huấn

Nghiên cứu về xử lý song song trong GIS và xây dựng ứng dụng song song hóa thuật toán định dòng chảy trên bề mặt

 

9

10173021

Phan Văn Diện

Ứng dụng GIS hỗ trợ quản lý hồ sơ địa chính tại huyện Long Thành- tỉnh Đồng Nai

 

10

10173019

Thái Nguyễn Ngọc Thanh

Ứng dụng GIS và mô hình SWAT đánh giá chất lượng nước mặt lưu vực sông Đăk Bla, tỉnh Kon Tum

 

11

10173027

Nguyễn Thùy Linh

Ứng dụng GIS và viễn thám thành lập bản đồ đất ngập nước tỉnh Kon Tum

 

12

10173023

Ưng Kim Nguyên

Ứng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất tỉnh Kon Tum giai đoạn 2005- 2010

 

13

10173025

Dương Đặng Minh Phước

Mô phỏng ngập lụt vùng hạ lưu lưu vực sông Đăk Bla sử dụng mô hình HEC-RAS và công cụ HEC-GeoRAS

 

14

10173001

Trần Thị Thảo

Ứng dụng GIS đánh giá thích nghi đất đai phục vụ quy hoạch phát triển cây cao su tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

 

15

10173032

Nguyễn Thị Thu Thảo

Ứng dụng GIS và mô hình SWAT trích xuất các thong số hình thái- thủy văn trên lưu vực sông Cả

 

16

10173016

Tạ Thanh Tùng

Ứng dụng GIS và thuật toán nội suy đánh giá chất lượng nước tại tỉnh Đồng Nai

 

17

10173042

Đinh Nguyễn Duy Quang

Ứng dụng GIS phân tích biến động diện tích rừng trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2008- 2011

 

18

10173030

Trần Phạm Uyên Phương

Ứng dụng GIS đánh giá xu hướng phát triển không gian đô thị thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2000- 2010

 

19

10173039

Đỗ Minh Trường

Trực quan hóa dữ liệu GIS theo thời gian: trường hợp áp dụng cho bài toán mô phỏng ngập lụt lưu vực sông Đăk Bla

 

20

09162017

Nguyễn Trần Đăng Quang (DH09GI)

Ứng dụng GIS phân cấp rừng phòng hộ đầu nguồn tỉnh Gia Lai

Số lần xem trang: 3868
Điều chỉnh lần cuối: 09-08-2016

Tiểu luận, Khóa luận DH10GE

Trang liên kết